Fládrování - jak na "dřevěný" trup

Tom Polapink, autor sloupku "Early Fliers" v časopise RCSI, již dříve psal o své metodě oprav rozbitých maket. Pokud svůj model významně poškodil, volil místo obnovy původního modelu přepracování modelu, přinejmenším změnu barevného schématu - nemá tak pocit, že opravuje starý model, ale vlastně dokončuje nový.

Zajímavý přístup, a myslím, že na tom něco bude. S tímto tématem také souvisí tento článek. Při opravě své makety Albatros, která se zřítila následkem zborcení horního křídla za letu, zvolil jako nové barevné schéma, kde křídla jsou potažena plátnem "lozenge" a trup je v původní barvě dřeva. A právě způsob modelového provedení takového trupu je popsán dále.

Trup byl odstrojen, přebroušen a dostal šedý základní nátěr (nástřik). Originál byl potažen překližkovými pláty, takže léta dřeva nenavazovala. Každý panel byl na trupu naznačen měkkou tužkou a následně olemován s použitím "drafting" pásky "Chartpak" o šířce 0,8 mm. Tady bych poprosil ctěné čtenářstvo o pomoc při upřesnění toho produktu nebo nalezení domácího ekvivalentu. Pak následovala další vrstva základní barvy, potom byla páska odstraněna. Tak jsme získali i prostorové členění panelů. Následně byl trup lehce přebroušen pod vodou papírem zrnitosti 320-400. Zvláštní pozornost byla věnována tomu, aby nebylo narušeno oddělení panelů.

Jako základní barevný nátěr byla použita béžová latexová barva ředěná vodou aplikovaná nástřikem. Jakmile barva zaschla, bylo možno započíst s procesem fládrování.

Postupně byly jednotlivé panely zamaskovány a to tak, aby spolu žádné volné panely nesousedily (a to ani rohy) a aby drážky vytvořené maskovací páskou vždy zůstaly odkryté a vystavené dalšímu postupu.

Prvni várka panelů připravena

Pro aplikaci barvy (Carver Tripp Honey Maple Stain, www.parkscorp.com/carveroil.html) byly použity papírové ručníky. Barva byla lehce a plynule ve směru let dřeva. Tato barva byla také aplikována do drážky lemující panely. Jakmile barva zaschla, bylo možno celý proces opakovat na dosud zamaskovaných panelech. Hotové panely byly zamaskovány, drážky je lemující opět zůstaly nezakryté. Tím tyto drážky dostanou druhou vrstvu tmavé barvy a dělení panelů je tak mnohem výraznější. Některé panely dostaly silnější vrstvu fládrovací barvy, některé slabší, a tak získal každý panel individuální odstín a vzor.

Jednotlivé panely jsou dostatečně výrazné

Následně byl aplikován marking, pak byl trup přestříkán lesklým čirým polyuretanovým lakem jako ochrana proti účinkům paliva (no dobře) a kvůli získání lesklého povrchu, jaký měly skutečný Albatros. Výsledek je velmi přesvědčivý a dosud vydržel přes třináct let.

A tady je výsledek!

-md-