NiMH aku Hecell 1100mAh

Jaroslav Pavlík

Dostalo se mi do rukou 8ks pushovaných a vybíraných NiMH aku Hecell 1100 mAh.  Jedná se o články, které se objevují pod několika názvy (HeCell, GM-racing 2/3A 1000 mAh, Hopf xxxx atd). Udávaná kapacita se pohybuje mezi 950-1100 mAh. Neodolal jsem, abych nezkusil, co v nich vězí. Nejprve jsem všechny články vybil a spájel do osmičlánkové baterie. Potom jsem provedl formování, nabíjení a měření:

Měření

Sada absolvovala celkem 7 cyklů:

3 pomalé cykly - nabíjení proudem 110mA, vybíjení cca 0,7A
2 zrychlené (220mA), vybíjení cca 0,7A
2 rychlé (1,15A), vybíjení jednou cca 4,5A, podruhé viz tabulka

V prvním sloupci tabulky je doba vybíjení v minutách, ve druhém je vybíjecí proud, ve třetím je kapacita odebraná z baterie v mAh a ve čtvrtém je svorkové napětí baterie ve voltech.

t[min] I [A]

C[mAh]

U [V]
0,00 4,650    0 11,38
1,00 4,610   77 9,06
2,00 4,580  154 8,95
2,00 8,100  154 7,98
2,50 8,080  221 7,96
2,50 4,590  221 x
3,00 4,580  259 8,95
4,00 4,560  336 8,93
4,00 9,700  336 7,60
4,50 9,450  415 7,46
4,50 4,550  415 x
5,00 4,540  453 8,82
6,00 4,520  529 8,76
6,00 11,40  529 6,86
6,50 10,90  622 6,58
6,50 4,480  622 x
7,00 4,440  659 8,45
8,00 4,350  732 8,12
8,25 4,270  750 7,91
8,50 4,150  768 7,50
8,66 4,000  778  
Celková kapacita   778  mAh

K měření: Vybíjel jsem do odporové zátěže proudem cca 4,5A a vložil jsem tři zvýšené půlminutové zátěže. Nejprve cca 8A, pak 9,5A a potřetí 11A. Tím jsem simuloval poletování na půl plynu a tři krátké akrobatické vložky, nebo prudší stoupání. Při zatížení 4,5A to ještě ujde, ale při proudech kolem 10A mají akumulátory velice nízké napětí už i na začátku vybíjení (míň než 1V/článek !!!). Při vybití na 70% mají s 11A zátěží méně než 0,85V/článek. Teplotu baterie jsem neměřil, ale subjektivně hodnoceno se pohybovala okolo 45-50°C, na konci vybíjení.

K nabíjení: Při nabíjení proudem 1C články "nezdravě" topí a je třeba použít chlazení. O podobném nabíjení jako u NiCd akumulátorů si zatím můžeme nechat jenom zdát.

Rozměry: prům 17 x 28mm

Váha: 20g

Tabulka měření NiMH Hecell 1100 mAh

Závěr

Z jednoho měření jedné baterie nelze dělat žádné vědecké závěry, ale i tak je jasné, že:

  • Napětí srovnatelné baterie NiCd bude při použití k pohonu jednoznačně vyšší
  • Doba nabíjení bude u NiCd baterie 3x až 4x kratší
  • Kapacita na jednotku váhy bude při nízkých proudech vyšší u NiMH až dvojnásobně, ale pro proudy nad 6A se bude blížit poměru 1:1. Při proudech nad 10A jsou testované akumulátory už horší než NiCd.
  • Dlouhodobé zatěžování bez účinného chlazení proudem do 6A. Zatížení proudem 20A si ale dovedu představit jenom v podmínkách Sibiře. S baterií chlazenou vzduchem, který se těžce prodral kolem motoru, v našich zeměpisných šířkách, v době od dubna do listopadu asi ne. Za rozumné maximum bych považoval podobné vybíjení, jako při shora uvedeném měření.
  • Životnost je závislá zejména na provozních proudech, ale obecně je opět nižší, než u srovnatelných NiCd článků.

Nutno dodat, že u pushovaných a vybíraných článků s cenou kolem 110Kč za kus bych očekával přece jenom nepatrně lepší výsledky. Je možné, že sedm cyklů bylo pro rozhýbání baterie málo, a že se její vlastnosti časem poněkud zlepší. Vzhledem k očekávané životnosti to ale nebude na dlouho.

Pro běžného rekreačního elektroletce budou tyto články přínosem jedině tehdy, bude-li je zatěžovat tak, aby průměrný odběr proudu nebyl vyšší než 5A. Pro větší odběry je ekonomicky jednoznačně výhodnější pořídit si raději NiCd 500AR, nebo 800AR.