Jak používat pušované NiMh články

Následující článek vznikl na základě korespondence s panem Juergenem Bestenlehnerem, který má bohaté zkušenosti s pušovanými akumulátory firmy Hopf.

Ot: "Jaké jsou praktické zkušenosti s používáním pušovaných NiMh článků a jak o ně nejlépe pečovat?"

Problém používání pušovaných článků spočívá v malém rozdílu mezi pušovanými NiCd a NiMh články. U NiCd není rozdíl v jejich nabíjení, skladování a používání, je to totéž stejně jako u nepušovaných článků. Ale existuje skutečnost, kterou musíte vědět o efektu pušování. Výsledkem pušování totiž není zvýšení kapacity, ale snížení vnitřního odporu, což znamená vyšší napětí článku při zatížení. V konečném efektu pak lze v modelu, který potřebuje 22 obyčejných článků, použít pouze 20 pušovaných pro dosažení stejného výkonu. Nebo lze použít 22 pušovaných a získáte vyšší proud.

U NiMh článků jako jsou TS 1700AUP a také GP3300 se najít více věcí. Pušováním NiMh článků lze u některých typů snížit vnitřní odpor až na polovinu. Tyto musí být napoprvé nabíjeny proudem 1/10C po dobu 14-16 hodin, pak vybity na 0,9V na článek a teprve pak lze použít rychlé nabíjení. Ovšem v žádném případě nepoužívejte automatický režim nabíjení, obzvláště ne u Schulze 636+, protože tento nabíječ detekuje nízký vnitřní odpor článků a nastavuje nabíjecí proud na nejvyšší možnou hodnotu, někdy až 8A. Jenže NiMh články nesnášejí takovéto vysoké proudy, takže je nabíjejte konstantním proudem max. 2C, případně trošku méně - TS 1700AUP kolem 3 - 3,5 A a 33000 5 - 5,5 A. Jejich teplota by měla být kolem 40-45° když jsou plně nabité.

A nyní přichází zásadní rozdíl oproti NiCd článkům - použijte články okamžitě po nabíjení, dokud jsou ještě teplé. Tak dosáhnete nejlepších výsledků. Také si můžete všimnout, že často vyndáte baterii z letadla chladnější, než když jste ji tam vkládali. Ovšem nesmíte po létání vybíjet články motorem do poklesu otáček, články by se přehřály a mohlo by dojít k jejich zničení. Pouze je po létání nechejte vychladnout a pak znovu nabíjejte. Také můžete vyčkat 30-50 minut před dalším nabíjením.

Pro skladování vybíjejte články na napětí 0,9 V na článek. Pokud mají být uloženy týden a déle, nabijte tak 300-400 mAh a občas zkontrolujte napětí, články by měly mít nominální napětí nebo vyšší. Pokud by napětí pokleslo, dobíjejte. Také je můžete skladovat plně nabité. Pár hodin před dalším použitím je vybijte na 0,9 V a pak můžete rychle nabíjet těsně před letem.

Ot: "A jak je to se stálostí pušovaných článků? Říká se, že zhruba po roce dojde ke ztrátě efektu."

Myslím, že články potřebují určitou péči, ovšem příliš nezáleží na tom, jestli používáte normální nebo pušované články. V obou případech je třeba o články pečovat, pokud chcete, aby vydržely léta. Právě NiMh články potřebují větší péči (viz popis nabíjení a vybíjení). V našem klubu je kolem 300-400 pušovaných článků od Hopfa a některé z těchto článků (10ti a 14ti článkové sady), obzvláště pušované RC2400 ztratily něco na kvalitě po 1,5 až 2 letech, ovšem je nutno podotknout, že tyto články byly používány při 50 A a výše a také v hotlinerech za odběrů až 80 A. Pokud v těchto případech použijete normální články, tyto nevydrží příliš dlouho právě díky vyššímu vnitřnímu odporu. Je také neoddiskutovatelnou pravdou, že v tomto režimu nelze dosáhnout výrobcem uváděných 1000 cyklů. Podle drobných nápisů natištěný na některých článcích je doporučeno pomalém nabíjení 14 hodin nebo rychlé nabíjení 3-5 hodin (jak by se asi tvářili u Sanya při uplatňování záruky když by zjistili, za jakých podmínek články provozujeme …). Při našem způsobu používání můžeme být rádi, když se dostaneme na cca 250 cyklů.

Ve skutečnosti některé články mohou ztratit vlastnosti získané pušováním za rok nebo déle, což závisí na způsobu použití. Jeden z efektů pušování je snížení vnitřního odporu a tento může opět vzrůst na hodnoty jako u běžných článků - články pak už nezvládají tak vysoké proudy jako dříve. Pokud toto nastane, nedojde ale ke zničení článků. Dalším efektem je získání lepšího kontaktu na pólech článku a tento efekt časem nemizí. K úplnému přerušení kontaktu na pólech (zničení článku) může dojít při pokusu o neodborné pušování na nevhodném zařízení. Další možností ke zvýšení trvanlivosti sady je "matching" - výběr článků do sady podle vnitřního odporu. Toto firma Hopf také provádí.

Karl Heinz Hopf doporučuje kontaktovat závodníky lodních rychlostních kategorií, kteří mohou poskytnout informace o pušovaných článcích. Někteří z nich používají články od firmy Hopf.